Home

Her er et udvalg af mine artikler - de kommer i tilfældig orden efterhånden som jeg får dem formateret og lagt ind.

Jeg vil med tiden prøve at udtænke en mere overskuelig indgang til dem.
I øjeblikket forholder det sig således, at de senest indlagte ligger i toppen.

For alle mine artikler gælder at de skal læses med et ©

Brinkmans gud

I øjeblikket (maj 2021) er den socialdemokratiske regering under heftig kritik fra flere sider, for i alt for høj grad at satse på nogle fremtidige teknologiske løsninger, for at nå de klimamål, som man er blevet enige om i folketinget. Endnu et eksempel på, at en ensidig tillid til rationalitet og teknologi, ikke er tilstrækkelig basis for vore politiske beslutninger. Det er nødvendigt med følelser og tro, hvad man kunne kalde det åndelige aspekt af tilværelsen.

What has love got to do with it

En artikel fra 1998 om forsøgene på at udarbejde et planlægningsperspektiv for EU, kaldet "European Spatial Planning Development"

En tidlig (1974) artikel om Habermas

Er teknologien et samfunds- eller et naturfænomen?

Værdiøgningens fatamorgana

Robert Reich The Work of Nations Preparing Ourselves for 21st-Century Capitalism New York:Vintage Books 1992 (1. udg. 1991) bragt i Social Kritik nr. 27, 5. årgang 1993, pp. 35-41

I 1993 anmeldte jeg til tidsskriftet Social Kritik den amerikanske arbejdsministers bog, The Work of Nations. Jeg konkluderede min anmeldelse med dette citat:
"Det kan være passende at afslutte med et kort citat fra John K. Galbraiths bog "Tilfredshedens tyranni":

"Det er desværre en overset kendsgerning, at i intet økonomisk avanceret land bygger markedet boliger, som de fattige har råd til."Her skulle naturligvis underforstås et "kapitalistisk" foran "land". Og udsagnet kan selvklart generaliseres til at omfatte en lang række andre materielle fornødenheder. Desuden må der skelnes mellem to væsensforskellige former for fattigdom: Fattigdommen som den kapitalistiske &oslashkonomi tvangsmæssigt producerer internt, den integrerede fattigdom, og fattigdommen som produceres gennem udstødning og udelukkelse, den eksternaliserede fattigdom. Det "realt eksisterende" økonomisk avancerede land, som får bugt med disse problemer, ligger ude i fremtiden, hinsides kapitalismen. Jeg er bange for, at det ikke er der Robert Reich og hans præsident er på vej hen. Men meget kan naturligvis ændre sig."

 

De manglende æsler

Under denne overskrift skrev jeg i november 1982 en dobbeltkronik i Aalborg Stiftstidende. Jeg kritiserede bl.a. det finansielle system, som værende en integreret del af kapitalismen. I modsætning til de kritikere, der nu mener, at vi kan regulere finanskapitalen, uden at gribe afgørende ind i kapitalismen som sådan.

Forskningsfrihed

- debatindlæg fra 2007 om klageråbene fra universiteterne omkring deres truede 'forskningsfrihed'. En situation som jeg mener er i høj grad selvforskyldt.

Om forskningen ved AUC 1974-84

Skrevet for mere end 25 år siden er det forbøffende, hvor aktuel denne artikel stadigvæk (2011) er. Ja, man kan sige, at den er blevet overfløjet af virkeligheden. Den blev publiceret i "Udforskning - Perspektiver på forskningen ved Aalborg Universitetscenter 1974-1984" Hans Siggaard Jensen & Knud Knudsen (Red.), Aalborg Universitetsforlag 1984

Samfundsmæssige nybrud på lokalt plan

Denne artikel skrev jeg under mit forskningsophold i Chicago i foråret 1986. I lighed med Barack Obama blev det min opfattelse, at de hiditidige forsøg på at forbedre levevilkårene gennem lokalsamfundsaktivering ikke var slagkraftige nok. Men i modsætning til den senere præsident Obama, som satsede på det etablerede politiske system, så nåede jeg frem til at en (måske urealistisk) radikalisering af de lokale aktiviteter måtte være vejen frem. En af mine teser i artiklen er, at demokratiet ikke fungerer optimalt i dets indlejring i og afhængighed af den kapitalistiske økonomi. Dette kan måske afdækkes i en målrettet kapitalismekritisk lokalsamfundsorganisering.

Subsidiarity, Planning and the Concept of Region

As Denmark's experience makes clear, the main task of European spatial planning is to control the spontaneous effects of the Capitalist Single Market for that to be successful, we need a precise understanding of subsidiarity and a consistent definition of region - artikel fra 1996

Studenterprædiken .

I marts 1995 inviterede studenterpræsten Ib Skotte mig til at holde en studenterprædiken i Budolfi kirke.

To eksperimenter - socialisme og kapitalisme - og islam!

oprindeligt skrevet under denne titel: "Hvad kan vi sociologer (og andre) lære af udviklingen i Østeuropa?", juli 1990

Liberalistik kritik af velfærdsstaten

- en kommentar til bogen 'Den danske utopi' af Henning Fonsmark, 1991. Bl.a. om Hal Koch og Alf Ross' demokratiopfattelser i relation til velfærd.

Velfærd på kapitalens præmisser

kronik i Det Fri Aktuelt april 1994

Informationssamfundet

I 1994 skrev jeg en artikel om dette til tidsskriftet SALT. Jeg relaterer til Peter Sloterdijk og Dieter Claessens og deres filosofi/antropologi. Er internettet blot en mekanisme, der foregiver at bringe os sammen i vores isolerthed?

World Trade Organization

I 1995 dannedes WTO, hvilket foranledigede mig til denne kommentar (jeg tror nok Børsen bragte den som kronik).

Den positive nationalisme?

kronik i Børsen juli 1993

Imod bæredygtighed

et forsøg på en kritik og præcisering af dette begreb - fra 1993

Civil society, civility and the market

- with special emphasis on the situation inthe CSFR. Paper presented at a seminar in Bechyne, Czechoslovakia,October 22.-26.1990.

Demokrati og forfatning i EU

Kronik i Morgenavisen Jyllandsposten 17/3-98 Regionplanredegørelse 1995

Fængslet - en profitabel succes

En anmeldelse i Social Kritik (juli 1997) af Niels Christies bog: Kriminalitetskontrol som industri - på vej mod Gulag, vestlig stil 1996

Affolkning truer Nordjylland

Indlæg i Aalborg Stiftstidende 31. marts 1994

Danmarks deling

og Det To-delte Danmark .I august 1991 fik jeg offentliggjort et par kronikker i en lang række danske dagblade, i hvilke jeg hævdede, atØresundsforbindelsens vedtagelse og etablering - muliggjort af ændringer i planloven -ville kunne føre til en to-deling af landet. Der er tale om to i alt væsentligt identiske udgaver af samme artikel.

Bomber værre end D-Mark

En kommentar fra april 1990 til Jürgen Habermas' tanker om den tyske genforening som fremsat i ugebladet Die Zeit d. 20/3-90. Hans forestilling om forfatningspatriotisme kritiseres under henvisning til den generelle struktur i hans teoriapparat, først og fremmest sondringen mellem arbejde og interaktion.

Arkitektur og magt

En artikel i Centernyt (jan. 1985) om de magtmæssige aspekter afAUC's arkitektur, Sven Caspersen, post-modernisme, Frederic Jameson, Manuel Castells, m.fl.

The Future of the Welfare State and Social Democracy in the European Community

Here you will find a lecture I gave on this subject at Evergreen State College, Olympia, WA - USA May 18, 1994

Demokrati og politisk kultur Anmeldelse til DANSK SOCIOLOGI af denne bog af Johannes Andersen m.fl.med undertitlen Rids af et demokratisk medborgerskab. Systime, København 1994

Informationsbyen

-en præsentation af Manuel Castells: THE INFORMATIONAL CITY - Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process Basil Blackwell 1989

Den grønne revolution

Mit oplæg på et seminar ved Institut for Udviklingsforskning - November 1970

Det Hellige

Et udkast om dette begreb fra 1995

Oplæg på FAB's årsmøde

Foreningen af Byplanlæggeres årsmøde i 1997, hvor jeg bl.a. kommer ind på EU's betydning og Joseph Weiler's teorier om et eller flere folk i EU

Hvem undertrykker os bedst...staten eller markedet?

Inspireret af Vaclav Havel og Fredric Jameson skrev jeg i 1991 denne kronik til Information.

Penge, magt og kærlighed

En kronik bragt i Børsen d. 15. april 1993

Dagligliv i Danmark i Grønbogsperspektiv

Maj 1991 - oplæg på FAB-møde på Nordjyllands Kunstmuseum.